Vroeg interventie / duurzame inzetbaarheid

Verminderd functioneren door werkdruk, psychische klachten in werk en privé, overspannenheid, burn-out, etc. Vaak kenmerken zich dit soort klachten door eerder verzuim in de categorieën wisselend en vaag, griep en hoofdpijn, concentratieverlies en vergeetachtigheid. Pas later worden signalen afgegeven dat er ‘meer’ aan de hand is. Zoals bekend is psychisch verzuim vaak langdurig van aard en dreigt heel snel afstand van het werk te worden genomen. Geen contact, geen communicatie.

Mijn medewerker wordt al behandeld, moet en kan ik dan toch nog wat doen?
Ook in die gevallen waar betrokkene al in behandeling is in de reguliere zorgsector (huisarts, GGZ etc.) is het zeer wenselijk om als werkgever andere vorm van begeleiding aan te bieden (coachend). De reguliere zorg is namelijk hoofdzakelijk gericht op het individu zelf en minder op de gehele (werk- en privé) situatie. Ook is het voor de werkgever een haast onmogelijke zaak om hierover met de reguliere zorg contact te hebben, laat staan hierin een rol te spelen. De financiële last en organisatieverstoring liggen echter wel bij de werkgever. Redenen om niet stil te blijven zitten.