Doel

Het begeleiden van medewerkers na een traumatische ervaring ter voorkoming van verzuim. Daarnaast kan begeleiding collega’s in staat stellen om goed met de betrokken medewerker(s) om te gaan.

Werkwijze

Na het ontvangen van de opdracht wordt door onze professional contact gelegd met de betrokken medewerker(s). Vervolgens wordt op zo kort mogelijke termijn een afspraak gemaakt voor een gesprek. De professional gaat bij voorkeur naar de werkplek toe om daar de werknemer(s) en relevante anderen te woord te staan. Er wordt aandacht besteed aan de traumatische ervaring, voorlichting, advies en eventueel doorverwijzing. Waar nodig volgt nog een tweede of derde gesprek.

Terugkoppeling

Elke opvang wordt afgerond met een korte rapportage van de professional aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt door onze back office op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken.

Tijdspad

Binnen 24 uur na het ontvangen van de opdracht wordt door onze professional contact gelegd met de betrokken medewerker(s) en zo snel mogelijk vindt een gesprek plaats.
De rapportage volgt 6 werkdagen na het laatste opvanggesprek.

Kosten uurtarief € 140,-, excl. 50% reistijd en € 0,19 km vergoeding

Ernstige gebeurtenissen kunnen niet altijd worden voorkomen, maar wel zorgvuldig worden begeleid.