In het werkproces is door het werken met opdrachtformats gewaarborgd dat de aanleiding, problematiek en doelstelling van onze inzet helder is. Hierdoor kan een keuze gemaakt worden voor de inzet van de juiste coach / psycholoog. Daarnaast wordt voorafgaand aan de intake testmateriaal uitgezet om meer inzicht te krijgen in aard- oorzaak en soort problematiek. Het testmateriaal is vooral gericht op de analyse van de context en de persoonsgebonden factoren.

Het intake verslag en de testuitslagen worden door een collega psycholoog getoetst en door de BackOffice voorzien van tariefstelling. Het gehele communicatie- en werkproces wordt geregistreerd en bewaakt door de manager BackOffice.

Kwaliteitsbewaking en bevordering.

De bij INSIEME werkzame Psychologen bezitten relevante werk- maar ook levenservaring en hebben een scala aan tools (kennis en vaardigheden). Alle bij INSIEME werkzame professionals (coachen/therapeuten/psychologen) nemen deel aan de 4 keer per jaar georganiseerde intervisiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt aan de hand van reële casuïstiek in subgroepen: de aanpak procesmatig, systemisch, test-interpretatie en de werk-communicatiemethode behandeld.

Tevredenheidsonderzoek Werkgevers/Opdrachtgevers

Om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen hechten wij aan het oordeel van onze opdrachtgevers. Met de beantwoording van 6 korte vragen, na afronding van elk begeleidingstraject, meten wij de tevredenheid.

 1. Bent u tevreden over de wijze waarop u vooraf geïnformeerd bent over de begeleiding?
 2. Hoe beoordeelt u de tussentijdse terugkoppeling over de voortgang van het programma?
 3. Hoe ging de professional om met uw eigen ideeën en wensen?
 4. Wat vond u van het resultaat van de begeleiding?
 5. Zou u ons (interventiebedrijf) bij iemand anders aanbevelen? (schaal 0-10) (Cijfer)
 6. Zijn er volgens u aandachtspunten ter verbetering? Zo ja, welke? (tekstveld)
 7. Zijn er nog zaken die u wilt benoemen die we niet genoemd hebben in dit tevredenheidsonderzoek? Zo ja, welke? (tekstveld)

Tevredenheidsonderzoek Werknemers

De tevredenheid van werknemers wordt bemeten door een 11 tal vragen

 1. Hoeveel gesprekken heeft u gehad? (Cijfer)
 2. Waar hebben de gesprekken plaatsgevonden? (bv. Bij professional, thuis, op het werk) (tekstveld)
 3. Wat vond u van de snelheid waarmee de professional reageerde op uw telefoontjes, e-mails en brieven? Uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht
 4. Heeft de professional de werkwijze duidelijk aan u uitgelegd? Uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht
 5. Wat vond u van de gekozen aanpak? Uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht
 6. Hoe vond u dat werd omgegaan met uw persoonlijke gegevens? Uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht
 7. Hoe vond u dat de professional zich hield aan de afspraken die met u zijn gemaakt?
 8. Wat vond u van het resultaat van de begeleiding? Uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht
 9. Zou u de professional bij iemand anders aanbevelen? (schaal 0-10) (Cijfer)
 10. Zijn er volgens u aandachtspunten ter verbetering? Zo ja, welke? (tekstveld)
 11. Zijn er nog zaken die u wilt benoemen die we niet genoemd hebben in dit tevredenheidsonderzoek? Zo ja, welke? (tekstveld)

Alle resultaten worden door ons anoniem verwerkt in totaaloverzichten. De individuele uitslag wordt ter kennis gebracht van de betrokken professional en bij eventuele opmerkingen wordt deze besproken door de manager.