Geslacht ManVrouw


Kan niet reizenA. Wat is de reden van de opdracht?

B. Wat is de actuele situatie van de medewerker?

Vraagstelling, soort opdracht
Intake vroeginterventie coaching en begeleidingJob-coaching (interne en externe re-integratie)Intake interventie bij arbeidsongeschiktheid wegens psychische of psychosociale klachtenDeskundigenonderzoek (beperkingen/belemmeringen op psychisch of psychosociaal terrein)Conflictbemiddeling/mediationJob-coachingManagementcoachingCrisisopvang / TraumabegeleidingBeoordeling Arbeidsdeskundige (meezenden FML)

Communicatie/informatie
vooraf overleg met leidinggevende gewenstvooraf overleg met contactpersoon gewenstprobleemanalyse c.q. kopie-stukken dossier wordt meegezonden/nagezondencommunicatie met bedrijfsarts gewenst

Wij verzoeken nadrukkelijk rechtstreeks met de betrokken medewerk(st)er contact op te nemen om tot een snelle afspraak te komen.