Insieme samen sterk! Gericht op opdrachtgevers

Een bureau dat gespecialiseerd is in gezondheidsmanagement en  organisatieontwikkeling. Wij pakken problemen en uitdagingen aan en leveren absoluut maatwerk in organisatieontwikkeling, advies en managementontwikkeling.

INSIEME is Italiaans voor samen.
INSIEME streeft naar een intensieve samenwerking met haar opdrachtgevers.
Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen en heldere afspraken zijn hierbij kenmerkend. Wij voeren opdrachten uit waar wij voor honderd procent achter staan.

De specialisten van INSIEME zijn kundig, kritisch en betrokken en hebben successen geboekt in organisatieontwikkeling, personal-, job- en management coaching, training, individuele en teambegeleiding, mediation en het terugdringen van verzuim door ziekte.
Alles ten dienst van de duurzame inzetbaarheid van uw belangrijkste kapitaal: de medewerker!

Hulpmiddel voor termijn en kostenberekening bij verzuim:
Verzuimcalculator