DIENSTVERLENING TIJDENS CORONA VIRUS

Naar aanleiding van de berichtgeving en de besluitvorming van de overheid m.b.t. het Coronavirus melden we u graag het volgende:
Zoals u reeds weet hebben wij alle voorschriften en veiligheidsmaatregelen in acht genomen voor wat betreft de uitvoering van ons werk.
Sessies met medewerkers/cliënten vinden plaats op de wijze die voor cliënt en professional het best past, thans wordt al veel gedaan via Skype of telefonisch. Zo kunnen onze interventies toch doorgaan. Huiswerkopdrachten en testen worden via email uitgezet en teruggekoppeld.

We benadrukken graag dat we ook direct met de uitvoering van nieuwe opdrachten (zoals u gewend bent) zullen starten, met inachtneming van de (tijdelijke) wet- en regelgeving.

Ook kunt u erover nadenken of er zaken zijn die binnen uw bedrijf of bij een of meerdere medewerkers aandacht behoeven?
Insieme kan momenteel extra (bijvoorbeeld psycho-educatieve of mentale) ondersteuning bieden in vrijwel alle voorkomende situaties.
Dit kan aan individuen, maar ook aan groepen (met medewerkers uit dezelfde organisaties) middels bijvoorbeeld een webinar. (denk aan omgang met verzuim, ontwikkeling leiderschapskwaliteiten, vergroten weerbaarheid, duurzame inzetbaarheid)
Wellicht is nu het geschikte moment om hiervoor tijd vrij te maken voor uw medewerkers?

Mocht u ideeën hieromtrent hebben, of spelen er andere issues waar nú iets mee gedaan zou kunnen worden, belt u dan gerust, zodat we samen bekijken kunnen wat Insieme kan bieden.

We besluiten met de hoop uit te spreken dat door de verregaande maatregelen die nu genomen zijn, het virus zijn hoogtepunt nu snel gehad heeft. We wensen iedereen veel sterkte en vooral creatieve oplossingen om alles zoveel als mogelijk draaiende te houden.